Świątynia Ramzesa II w Abydos

Świątynia Ramzesa II w Abydos

Świątynia Ramzesa II Około 300m od świątyni Seti I  w Abydos, na zachodnim skraju miejscowości Beni Mansur, Ramzes II zbudował inną świątynię dla siebie. Świątynia ta była poświęcona głównie kultowi Osirian, ale była bardziej konwencjonalnym projektem niż świątynia macierzysta. Została zbudowana, gdy Ramzes II był jeszcze współwładcą z Seti I. Ściany świątyni Ramzesa są bardzo ograniczone, teraz mierzą tylko około 2 m wysokości, ale plan konstrukcji wciąż wyraźnie widać. Największą atrakcją są wspaniałe kolorowe płaskorzeźby, które są prawdopodobnie najlepszymi płaskorzeźbami ze wszystkich zabytków zbudowanych przez Ramzesa II.

Ściany świątyni zbudowane są z wapienia, a filary z  piaskowca. Pierwszy pylon i sąd są zniszczone, a portal z granitu prowadzi prosto do drugiego sądu otoczonego kolumnadą filarów na jego północy, wschodzie i po bokach na południu. Żaden z filarów nie  zachował swojej pełnej wysokości, a posągom króla brakuje głów i ramion.

Ściana na północ od sądu przedstawia procesję kapłanów i noszących ofiary ze  zdobionego byka i gazeli, jak i żołnierzy - Libijczyków i Murzynów. Z kolei na północnej ścianie znajduje się kilka ciekawych malowideł. Na tyłach sądu po zachodniej stronie znajduje się podniesiony portyk z dwóch kaplic poświęcony Seti I i przodkom królów po lewej oraz dwie do dziewięciu  kaplic bogów Ennead i Ramzesa II (i Ozyrysa Chenty-Amentiu) na prawo. Sanktuarium przodków zawierało spis królów na jego północnej ścianie, którego część ( "Drugi List Abydos") obecnie znajduje się w Muzeum Brytyjskim.

Tylko dolne części ścian zewnętrznych nadal istnieją.  Północne i zachodnie mury pokazują Bitwę Ramzesa. Na południowej ścianie świątyni znajduje się w dolnej części kalendarz świąt, który wymienia  wyposażenia, które zostaną przedstawione podczas festiwalu.

Ramzes opisuje swoją świątynię i wydaje się być dokładny w tym, co pozostało z tekstem. Opisuje on pylon z białego wapienia, granitu i drzwi sanktuarium z czystego alabastru, które musiały być bardzo piękne w swoim czasie.

Pobliskie zabytki
Na północnym-zachodzie od świątyni Ramzesa II w okolicy zwanej Kom es-Sultan znajdowała się starożytna świątynia z  cegły mułowej poświęcona Bogu Chenty-Amentiu zwanemu inaczej "Przede wszystkim z Zachodu", który później związał się z Ozyrysem jako bogiem zmarłych. Nie jest pewne, czy Chenty-Amentiu był jedynie tytułem Ozyrysa czy też innego boga. W pobliżu znajduje się także mała świątynia Upuaut.

Król Senwosret III dodał do kolekcji świątynię Abydos na zachodnim skraju pustyni na południowym-wschodzie od świątyni Setiego, niestety do dnia dzisiejszego nic nie pozostało powyżej piachu. Kolejna świątynia cenotaf Senwosreta III leżała dalej na zachodzie.

Ahmose, pierwszy król XVIII dynastii, zbudował świątynię i szeregowy cenotaf naprzeciwko góry oddalonej na  południowy-zachód od Abydos, a także małą świątynię dla swojej babci Królowej Teti-Sheri. Długo po jego śmierci, Ahmose był czczony jako półbóg w Abydos, wraz ze swoją żoną Ahmose-Nefertari.
Na południowo-zachodniej stronie murów świątyni Ozyrysa zbudowany jest z wapiennych skał 'Portal Temple ", który prawdopodobnie stanowił wejście do starożytnego cmentarza.
 
Ostatnie wykopaliska (1996) przeprowadzone przez Pennsylvania-Yale - Instytut Sztuk Pięknych odkryły niewielką świątynię wapienną z bardzo wysokiej jakości płaskorzeźb, które zostały zbudowane w XVIII. Ta świątynia znajduje się w południowo-zachodniej części obudowy w Kom es-Sultan.

 

Add comment